Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Incidentele en structurele baten en lasten en mutaties reserves (x € 1.000)

2019

Programma

Incidenteel

Structureel

Eindtotaal

Totaal Exploitatie

51.191

-64.434

-13.242

Baten

-70.594

-430.672

-501.266

1

Openbaar bestuur

-269

-64

-333

2

Bereikbaarheid

-25.349

-3.849

-29.198

3

Water

-150

-1.587

-1.737

4

Milieu

-721

-2.786

-3.508

5

Ruimte

-14.009

-2.853

-16.862

6

Groen

-8.919

-762

-9.681

7

Cultuur en Erfgoed

0

-30

-30

8

Financiën en Bedrijfsvoering

-21.176

-418.741

-439.917

Lasten

121.785

366.238

488.024

1

Openbaar bestuur

2.504

18.531

21.034

2

Bereikbaarheid

10.917

164.919

175.835

3

Water

2.865

4.715

7.581

4

Milieu

16.569

37.540

54.110

5

Ruimte

63.962

21.894

85.856

6

Groen

23.686

39.843

63.529

7

Cultuur en Erfgoed

4.966

8.633

13.600

8

Financiën en Bedrijfsvoering

-3.685

70.164

66.479

Totaal Reserves

-61.330

38.939

-22.391

Baten

-863.802

-1.642

-865.443

1

Openbaar bestuur

-2.310

0

-2.310

2

Bereikbaarheid

-268.364

-672

-269.037

3

Water

-2.908

0

-2.908

4

Milieu

-14.274

0

-14.274

5

Ruimte

-35.326

-140

-35.466

6

Groen

-53.004

-67

-53.071

7

Cultuur en Erfgoed

-6.915

0

-6.915

8

Financiën en Bedrijfsvoering

-480.700

-762

-481.462

Lasten

802.471

40.581

843.052

2

Bereikbaarheid

606.496

0

606.496

3

Water

15.894

0

15.894

4

Milieu

40.537

0

40.537

5

Ruimte

68.418

0

68.418

6

Groen

31.167

31.154

62.322

7

Cultuur en Erfgoed

8.429

6.402

14.831

8

Financiën en Bedrijfsvoering

31.530

3.025

34.554

Eindtotaal

-10.139

-25.495

-35.634

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31