Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Structurele stortingen in reserves (bedragen x € 1.000)

OD

Onderwerp

Stortingen 2019

6.1.1

Reserve Groen

31.154

7.4.1

Reserve Monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

6.402

8.2.1

Reserve Bedrijfsvoering

3.025

Eindtotaal

40.581

Structurele onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000)

OD

Onderwerp

Onttrekkingen 2019

8.2.4

Reserve Huisvesting

-762

2.2.1

Reserve Kapitaallasten Wegen

-457

5.2.3

Reserve kapitaallasten investeringen havencomplexen

-140

2.3.2

Reserve kapitaallasten investeringen kunstwerken

-120

2.2.1

Reserve Kapitaallasten OV

-95

2.3.3

Reserve kapitaallasten groen

-67

Eindtotaal

-1.642

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31