Bijlagen

Bronvermelding

Beeld jaarrekening 2019

Startpagina

Bootje 

 Annoesjka Brohm

Inleiding

Inleiding 

 Greenport NHN 

 - 

Leeswijzer

 Greenport NHN 

 - 

Rekening in een oogopslag

 Nieuwbouwwijk in aanbouw 

 Bas Beentjes 

Programmaverantwoording

Openbaar bestuur

 GS zaal 

 Bart Homburg 

Bereikbaarheid

 Kruispunt  

 Bas Beentjes 

Water

 Pier en zee 

 Ciska Prijden 

Milieu   

 Zonsondergang - windmolens 

 Bas Beentjes 

Ruimte

 Basketballende jongeren

 Martijn Beekman 

Groen

 Groen kapitaal 

 OORgineel 

Cultuur en Welzijn

 Huis van Hilde 

 Rogier Reker 

Financiën

 Zuidas 

 Bas Beentjes 

Overzicht paragrafen

Inleiding

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 Schaatsen 

 Bas Beentjes 

Onderhoud kapitaalgoederen

 Provinciehuis 

 Bas Beentjes 

Financiering

 Roltrap in station 

 Dirk-Jan van Dijk 

Bedrijfsvoering

 Houtplein provinciekantoor

 Bas Beentjes

Verbonden partijen

 Busvervoer 

 Ruud Karstens 

Grondbeleid

 Schapen in wei 

 Bas Beentjes 

Provinciale heffingen

 Druk verkeer  

 Bas Beentjes 

Jaarrekening

Overzicht baten en lasten, toelichting per programma:

Openbaar bestuur

 GS zaal 

 Bart Homburg 

Bereikbaarheid

 Kruispunt  

 Bas Beentjes 

Water

 Pier en zee 

 Ciska Prijden, 

Milieu

 Zonsondergang - windmolens 

 Bas Beentjes 

Ruimte

 Basketballende jongeren

 Martijn Beekman 

Groen

 Groen kapitaal 

 OORgineel 

Cultuur

 Huis van Hilde 

 Rogier Reker 

Financiën

 Zuidas 

 Bas Beentjes 

Overzicht baten en lasten

 Werkzaamheden Leeghwaterbrug 

 Ruud Karstens 

Balans en toelichting

 Fiets op skatebaan 

 Dirk-Jan van Dijk 

Taakveldenrealisatie algemene dekkingsmiddelen

Bloembollenveld

Merlin Daleman

Overige specificaties en toelichting

ROC Alkmaar 

Bas Beentjes

Overzicht van specifieke uitkeringen (Art. 58)

Westbatterij

Paul Veldhuis

Bijlagen

Bestuur en directie

GS zaal 

 Bart Homburg 

Noord-Holland in feiten en cijfers

Boten op het Spaarne

Anja Berens

Waar zijn we te bereiken

Provinciehuis 

Lida Keijzer

Lijst van Gemeenten

Plaatsnaam borden 

Merlin Daleman

Bronvermelding

Wandelend gezin

Ellen de Vries

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31