Paragrafen

4.4 Bedrijfsvoering

De provincie Noord-Holland is een betrouwbare partner die rechtmatig handelt en transparant, doelmatig, doeltreffend en wendbaar is. Dit doen we voor onze stakeholders, namelijk de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. Omdat we succesvol uitvoering willen geven aan onze programma’s hechten we groot belang aan onze externe gerichtheid en zichtbaarheid. Een adequate en efficiënte interne bedrijfsvoering is hier een essentiële voorwaarde voor. De provincie is een wendbare en slagvaardige organisatie. Onze organisatie is ingericht om uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en het coalitieakkoord. Hoe we dit doen is vastgelegd in de Toekomstagenda Samen Noord-Holland. Dit langlopende programma is in 2019 aangepast en gericht op de visie op 2025. Bij de start van Samen Noord-Holland zijn we begonnen met het op orde brengen van de basis en tegelijkertijd ruimte te geven en te nemen voor het uitproberen van nieuwe dingen. Middels Samen Noord-Holland focust de organisatie zich de komende jaren op de speerpunten "eigenaarschap" met het programma Financiële Hygiëne en op het "elkaar aanspreken". Voor dit laatste speerpunt loopt het programma DADEN ( D e A ansprekende D ialoog E ffectief & N ormaal).

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31