Programmaverantwoording 2019

7. Cultuur en Erfgoed

Doelenboom

Maatschappelijk doel

De provincie wil een aantrekkelijke en leefbare provincie zijn. De activiteiten in dit hoofdstuk zijn gericht op het behoud van de kwaliteit van het cultuurlandschap, behoud en ontwikkeling van erfgoed en de toegankelijkheid van (culturele) voorzieningen. De provincie ziet het belang van erfgoed als onderdeel van de fysieke ruimte en als vestigingsfactor. Daarom investeert de provincie in kennis over en behoud van het erfgoed.  Daarnaast steunt zij onder meer initiatieven van herbestemming van erfgoed en draagt zij archeologie breed uit. De provincie wil discriminatie van de LHBTQI+ gemeenschap in de sport tegengaan en de samenwerking op het gebied van culturele infrastructuur stimuleren. (LHBTQI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer en intergender). Ook richt de provincie zich op de verduurzaming van sportaccommodaties en de Stelling van Amsterdam.

Wettelijk beleidskader

Provinciaal beleidskader

Lasten & baten

x € 1.000

Lasten

€ 13.600

2,8 %

Baten

€ 30

0,0 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31