Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de jaarrekening zijn risico's geïnventariseerd met een totale bruto omvang van € 53 miljoen. Het berekende risicobedrag (na simulatie) voor het komende jaar bedraagt € 19 miljoen. Het berekende risicobedrag voor de komende 4 jaar bedraagt € 27 miljoen.
De incidentele weerstandscapaciteit bij de jaarrekening 2019 bedraagt € 88 miljoen. Het weerstandsvermogen voor 1 jaar komt dan uit op 4,3. De totale weerstandscapaciteit bedraagt € 525 miljoen. Het weerstandsvermogen voor een periode van 4 jaar komt dan uit op 18,9. Met een zekerheid van 99% geconcludeerd worden dat de berekende weerstandscapaciteit toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31