Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

F01. Reservering investeringsfonds RON (ongewijzigd t.o.v. begroting 2020)

De provincie heeft een renteloze lening verstrekt aan de RON, een deelneming van de provincie. De lening loopt tot het einde van de looptijd van de RON, of zoveel eerder als de RON kan aflossen. Het risico is dat de lening niet afgelost kan worden bij het einde van de looptijd.
Tegenover het afgeven van deze lening heeft de provincie het recht van 2
e hypotheek verkregen op de betrokken gronden.
De risico’s worden beheerst door strikte sturing via GS door de aandeelhouders op de ontwikkelingen binnen de RON en haar dochters, waaronder begrepen het jaarlijks bijstellen van de exploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31