Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de jaarrekening 2019 zijn geen beleidsrisico’s geïnventariseerd met een omvang groter dan € 2 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31