Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico-inventarisatie (bruto)

Rekening 2018

Begroting 2020

Rekening 2019

Mutaties jaarrekening 2019 t.o.v begroting 2020

Afname / toename

A. Juridische risico's

€ 15.625.000

€ 6.700.000

€ 20.050.000

€ 13.350.000

toename

B. Beleidsrisico's

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

-

C. Bedrijfsvoeringrisico's

€ 2.048.000

€ 2.198.000

€ 2.198.000

€ 0

-

D. Financieringsrisico's

€ 42.948.000

€ 50.948.000

€ 13.100.000

-€ 37.848.000

afname

E. Grondexploitatierisico's

€ 2.922.500

€ 2.922.500

€ 2.400.000

-€ 522.500

afname

F. Risico's verbonden partijen

€ 16.007.595

€ 16.007.595

€ 14.854.845

-€ 1.152.750

afname

Brutorisicobedrag

€ 79.551.095

€ 78.776.095

€ 52.602.845

-€ 26.173.250

afname

Toelichting

In vergelijking met de voorgaande inventarisatie voor de begroting 2020, is het totaal aan bruto risico’s per saldo afgenomen met € 26 miljoen.  De toename in de juridische risico’s wordt grotendeels verklaard uit mogelijke schade en vertraging die optreedt bij het realiseren van sluisen en bruggen. De afname wordt verklaard uit het feit dat ten tijde van de financiële crisis voor een viertal deelnemingen een risicopost is gevormd vanwege de kans op waardedaling van de deelneming beneden de kostprijs. Er zijn de afgelopen jaren bij deze deelnemingen geen calamiteiten opgetreden en qua bedrijfsvoering is er per balansdatum geen reden meer voor het aanhouden van deze risicoposten. Het betreft de volgende risico’s die zijn vervallen bij de jaarrekening 2019:

  • A90: Alliander N23 Westfrisiaweg Oostergouw van € 0,2 miljoen;
  • D53a: Deelneming Afvalzorg van € 12;6 miljoen;
  • D53b: Deelneming SADC van € 24,8 miljoen;
  • D53d: Deelneming NV Recreactie Noord-Holland van € 0,4 miljoen.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31