Toelichting op de balans

Passiva

13

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bedrijfsvoering

Betreft de waarde van de volgende lopende contracten/verplichtingen:

x € 1.000

Eurest multiservice (outsourcing)

2.788.330

Xerox (multifunctiomals)

549.271

Leaseplan (lease van het wagenpark)  

407.451

Strukton (maincontract onderhoud kantoren)

2.414.145

Fujitsu (outsourcing ICT)

16.671.479

Maas (koffiemachines)

925.883

Niet uit de balans blijkend recht

Elan Wonen

198

Beleid en Beheer

Betreft de waarde van de volgende lopende contracten/verplichtingen:

x € 1.000

Gebiedscontracten groot onderhoud wegen en vaarwegen:

             219.772

SKNL-functiewijziging ad. € 25,8 mln. Dit zijn verplichtingen met een dertigjarige looptijd die van 2002 t/m 2013 zijn aangegaan voor functiewijziging van agrarische grond naar natuurgrond en waarvoor de financiële afhandeling met de decentralisatie van natuurbeleid naar de provincies is gekomen. Hiernaast zijn over de aanvragen uit 2014, en 2015 verplichtingen van totaal € 15,6 mln aangegaan. De helft hiervan bestaat uit rentekosten, de andere helft is aflossing. De kosten van deze aflossing van € 7,8 mln hebben we in het jaar 2014 al als last genomen.
SVNL-natuur vanaf 2019: € 0,5 mln Verplichtingen aan RVO.nl voor betaling van zesjarige beschikkingen voor natuurbeheer, afgegeven tussen 2011 en 2016. Vanaf 2017 worden de beschikkingen door de provincie zelf afgegeven.
SVNL-agrarische natuur vanaf 2019: € 6,7 mln Verplichtingen aan RVO.nl voor zesjarige beschikkingen voor agrarisch natuurbeheer afgegeven vanaf 2011. De RVO.nl verzorgt EU-cofinanciering op deze beschikkingen (POP3) en vanaf 2016 wordt ook cofinanciering van   Waterschappen ontvangen. In totaal is er de komende jaren voor € 21,6 mln beschikt waarvan 50% wordt gefinancierd door Europa en dus niet via de provinciale begroting loopt. Vanaf 2016 worden de beschikkingen voor ANLB2016 door de provincie zelf afgegeven en hebben we het provinciale deel van deze verplichtingen al vastgelegd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31