Toelichting op de balans

Passiva

Staat van het verloop van de voorzieningen (art. 54)

9

Voorzieningen

 Staat van het verloop van voorzieningen (artikel 55 BBV)

Naam van de voorziening

Boekwaarde        31-12-2018

Toevoeging

Onttrekkingen

Boekwaarde       31-12-2019

Bestedingen

Vrijval ten gunste van rekening van lasten en baten

x €1.000

x €1.000

x €1.000

x €1.000

x €1.000

 Voorzieningen

 Voorziening Financiële Risico's

                   9.277

                          -   

                      101

                   6.501

                   2.675

 Voorziening Kosten reorganisatie

                      124

                          -   

                         45

                          -   

                         79

 Voorziening Pensioenen leden GS

                 12.481

                          -   

                      484

                      256

                 11.741

 Voorziening Grondwaterheffing

                   1.785

                      228

                          -   

                          -   

                   2.013

 Voorziening Bodembeheertaken

                   1.773

                      584

                      639

                          -   

                   1.718

 Voorziening sanering Parnassia

                          -   

                   2.546

                          -   

                          -   

                   2.546

 Totaal voorzieningen

            25.440

              3.358

              1.269

              6.757

            20.772

Toelichting voorzieningen

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31