Toelichting op de balans

Passiva

11

Overlopende passiva

31-12-2019

31-12-2018

x € 1.000

x € 1.000

Nog te betalen subsidieverplichtingen

153.172

137.167

Nog te betalen verplichtingen

55.814

57.916

 Vooruitontangem bedragen

Nog te besteden voorschotbedragen voor doeluitkeringen

Europese overheidsorganen

6

324

het Rijk

3.109

23.054

Overige Nederlandse overheidsorganen

9.086

7.647

 RC nazorgfonds

4.971

                          -   

 Overig

170

205

17.342

31.230

Totaal overlopende passiva

          226.328

          226.313

Nog te besteden voorschotbedragen voor doeluitkeringen

Nog te besteden voorschotbedragen voor doeluitkeringen

Saldo 31-12-2018

Correctie voorgaand jaar

Ontvangen bedragen

Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen

Saldo 31-12-2019

 x €1.000

 x €1.000

 x €1.000

 x €1.000

 x €1.000

 EU

 Grass2Grit

                      324

                          -   

                         75

                      399

                          -   

 Norths Sea

                          -   

                          -   

                           6

                          -   

                           6

 Totaal Europese overheidsorganen

                      324

                          -   

                        81

                      399

                          6

 Rijk

 N201

                 18.572

                          -   

                          -   

                 18.572

                          -   

 SHIP

                      322

                      191-

                         20

                         25

                      126

 Reconstructie N9

                      212

                          -   

                          -   

                      212

                          -   

 Vaart in de Zaan

                   3.948

                          -   

                          -   

                   2.644

                   1.304

 Bermmaatregelen

                          -   

                          -   

                   1.639

                          -   

                   1.639

 Diemerweg

                          -   

                          -   

                         62

                         22

                         40

 Totaal Rijk

                23.054

                      191-

                  1.721

                21.475

                  3.109

 Overige Nederlandse overheidsorganen

 Zwakke schakels

                      925

                          -   

                          -   

                          -   

                      925

 Duinpolderweg

                      620

                          -   

                          -   

                      240

                      380

 MRA Laadpalen

                      844

                          -   

                   2.166

                   2.888

                      122

 Laag Holland

                      299

                          -   

                      184

                      184

                      299

 SHIP

                      275

                      191

                      165

                      180

                      451

 N515

                      250

                          -   

                          -   

                          -   

                      250

 Wayfinding

                      421

                          -   

                          -   

                      421

                          -   

 Kennisontwikkeling bodem

                      187

                          -   

                      963

                      649

                      501

 Bodemsanering het Gooi

                   1.572

                          -   

                      216

                          -   

                   1.788

 Geothermie

                          -   

                          -   

                      500

                          -   

                      500

 Groenfonds

                   2.254

                      133

                   1.706

                      368

                   3.726

 Agenda ijselmeergebied

                          -   

                          -   

                         64

                          -   

                         64

 Collectieve Energie Provincies

                          -   

                          -   

                         80

                          -   

                         80

 Totaal Overige Nederlandse overheidsorganen

                  7.647

                      324

                  6.044

                  4.930

                  9.086

 Totaal  

            31.025

#

                133

              7.846

            26.804

            12.201

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31