Toelichting op de balans

Passiva

10

Netto-vlottende schulden

31-12-2019

31-12-2018

x € 1.000

x € 1.000

Overige schulden

Crediteuren

518

1.164

Overige

Nog af te dragen loonheffing

                   3.571

139

Nog af te dragen omzetbelasting

                      700

501

Nog af te dragen Vennootsschapsbelasting

244

Nog af te dragen pensioenpremies

                   1.129

26

Nog te betalen Rijk

                   7.840

8.162

Nog te betalen vervoerskosten personeel

                      455

3.289

Nog te betalen kosten inhuur externen

Overige nog te betalen

                      396

154

14.091

12.515

Totaal overige schulden

14.609

13.679

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31