Toelichting op de balans

Passiva

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Staat van gewaarborgde leningen ultimo 2019

12

Verstrekte borg- en garantstellingen

 Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

 Staat van gewaarborgde leningen ultimo 2019

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Door wie de geldlening is aangegaan

Doel van de geldlening

Oorspronkelijk bedrag
 (x € 1.000)

% of deel gewaar- borgd provincie

  Totaal  
 (x € 1.000)

Totaal  
 (x € 1.000)

 St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord

 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

                   2.382

100

476

476

 Dr. M.J. Prinsenstichting

 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

                 10.097

100

252

252

 idem

 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

                   3.333

100

256

256

 Viva ! Zorggroep

 Bouw verpleeghuis Heemswijk

                   3.374

100

349

349

 idem

 Idem

                   3.403

100

454

454

#

            22.589

              1.787

              1.787

Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2018

Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2019

 Naam rechtspersoon

 Inhoud garantieverplichting

 Garantiebedrag per 31-12-2019
(x € 1.000)

 Het Nationaal  Groenfonds

 Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen)

                   2.759

 BNG Bank

 financiering van het project Hoogtij van de RON NV

                 26.000

 BNG Bank

 (her-) financiering van PolanenPark BV

                 12.000

 (besluit GS 7-06-2016, nr.747558/817011)

 Glasvezelnetwerk Hollands Kroon b.v.

 Garantstelling voor het leggen van glasvezelnetwerk

                 12.200

 Breedband Beemster/Kabeltex

 Garantstelling voor het leggen van glasvezelnetwerk

                   4.800

 Totaal

                 57.759

  1. Rente en aflossing komen t.l.v. van de van het rijk te ontvangen zgn. convenantsgelden.
  2. De oorspronkelijk afgegeven garantie aan de BNG van oorspronkelijk € 70 mln. is in 2018 verlaagd naar € 52 mln. PNH staat garant voor 50%. Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam NV van 33,3 %. Per februari 2020 zal dit bedrag verlaagd worden naar € 42 mln
  3. De afgegeven garantie bedraagt € 20 mln., per 31-12-2019 is € 12 mln opgenomen. Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie van 20% van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,20% van de Schiphol Air Development Company (SADC) en 20% van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON NV).
  4. De garantstelling is in december 2018 verleend voor het aanleggen van het "Glasvezelnet Hollandse kroon". Voor deze kosten worden twee leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De omvang van de lening en garantstelling bedraagt € 10,3 miljoen voor het witte netwerk en € 1,9 miljoen voor het grijze netwerk.
  5. De garantstelling is in december 2018 verleend voor het project "Coöperatie Breedband Beemster U.A.". Voor de kosten van deze activiteiten worden twee leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De omvang van de lening en garantstelling bedraagt € 4,3 miljoen voor het witte netwerk en € 0,5 miljoen voor het grijze netwerk.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31