Paragrafen

4.4 Bedrijfsvoering

Inkoop en aanbesteden

In 2019 zijn voor het inkoopbeleid ‘Samen inkopen voor Noord-Holland’ actieplannen opgesteld en de implementatie in de organisatie voorbereid. Duurzaamheid wordt in alle aanbestedingen met duurzaamheidscriteria meegenomen in de minimumeisen en/of de gunningscriteria.
Als voorzitter van de regio Noordwest is de provincie nauw betrokken geweest bij het traject Beter Aanbesteden. Samen met regio partners is in 2019 een aantal producten opgeleverd zoals de Handreiking Tenderkostenvergoeding (nu onderdeel van de Gids Proportionaliteit) en de Inkoopkaart.
In 2019 heeft de provincie samen met 8 andere provincies een collectief energiecontract afgesloten van de afname van duurzame elektriciteit en groen gas. Hiermee leveren wij door onze wijze van inkoop een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, op basis van 0% inzet van fossiele brandstoffen.

Social return

Social return is in mei 2019 geëvalueerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De bevindingen van de evaluatie zijn positief: social return is goed geborgd in de provinciale organisatie en de uitvoering is servicegericht. Alle aanbevelingen zijn overgenomen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31