Paragrafen

4.4 Bedrijfsvoering

De provincie wil haar zichtbaarheid vergroten, zodat bekendheid met en vertrouwen in het werk van de provincie toeneemt. Zo blijven de Noord-Hollanders goed geïnformeerd over wat we doen. Zo kunnen zij het beleid en de uitvoering daarvan beoordelen én beïnvloeden.
2019 stond vooral in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen, de campagne voor en de aanstelling van de nieuwe commissaris van de Koning en de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Samen met de griffie is gewerkt aan opkomstbevordering voor de verkiezingen en is de communicatie rond de coalitievorming verzorgd. Er is een nieuw sponsorbeleid en een nieuwe strategie voor interne communicatie opgesteld. Het scholenprogramma van de provincie is, mede in samenwerking met Provinciale Staten, uitgebreid. Het aantal scholieren dat de provincie bezoekt is ruim verdubbeld, er worden steeds meer gastlessen op scholen aangevraagd en gegeven. De provincie laat scholieren meedenken over technische en beleidsvraagstukken. Ook is de arbeidsmarktcommunicatie aangescherpt en de profilering van de provincie als aantrekkelijke werkgever versterkt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31