Paragrafen

4.4 Bedrijfsvoering

Vpb, btw en loonheffingen

Binnen de provincie streven we naar een solide fiscale beheersing. De belastingdienst heeft het vertrouwen uitgesproken dat de fiscale beheersing op een zodanig kwaliteitsniveau is gebracht, dat zij meer zullen steunen op onze interne beheersing en dat zij vanuit hun horizontale toezichtsrol over kunnen gaan naar aangepast toezicht.
De vennootschapsbelasting (vpb), omzetbelasting (btw) en loonheffingen blijven onze aandacht vragen zodat we ook in de komende jaren fiscaal in control blijven!
In 2019 gold dit in het bijzonder voor het afronden van het validatie onderzoek Loonheffingen over het jaar 2016. Ten aanzien van de wet DBA zijn goede stappen gezet. De veranderingen voor de inhuur van externen worden nauwlettend gevolgd, zodat de organisatie in de toekomst ook op dit vlak compliant is aan de geldende wet- en regelgeving.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31