Toelichting op de balans

Activa

1,2

Immateriële en Materiële vaste activa

Staat van geactiveerde immateriële en materiële investeringen (Bbv artikel 34, 35 en 52)

 Omschrijving van de investeringen 

Boekwaarde per 31-12-2018

Investeringen 2019

Desinvesteringen 2019

Bijdragen van derden 2019

Afwaarderingen 2019

Afschrijving 2019

Boekwaarde per 31-12-2019

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

 1. 

IMMATERIËLE ACTIVA

bijdragen aan activa in eigendom van derden

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

Totaal immateriële activa

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

           -  

 2. 

MATERIËLE VASTE ACTIVA

 a. 

Investeringen met een economisch nut

  141.591

     6.764

     6.410

           -  

           -  

     3.026

  138.919

- Gronden en terreinen

      64.276

        6.451

        6.410

               -  

               -  

               -  

      64.317

- Bedrijfsgebouwen

      77.315

           313

               -  

               -  

               -  

        3.026

      74.602

 b. 

Investeringen in openbare ruimte met een 

maatschappelijk nut

  500.578

  119.463

           -  

    11.309

           -  

     6.308

  602.424

(Grond-, weg- en waterbouwkundige werken)

   500.578

   119.463

               -  

      11.309

               -  

        6.308

   602.424

Totaal materiële vaste activa

  642.169

  126.227

     6.410

    11.309

           -  

     9.334

  741.343

TOTAAL GEACTIVEERDE INVESTERINGEN

  642.169

  126.227

     6.410

    11.309

           -  

     9.334

  741.343

De investeringen in gronden en terreinen worden veroorzaakt door de aanschaf van NNN gronden. Deze worden per 2019 geactiveerd conform voorschriften in het BBV, voor 2019 kwamen deze aankopen ten laste van de reserve groen.
De desinvesteringen op gronden betreffen verkopen BBL gronden € 500.000 en de verkoop van de bloemendaalerpolder € 5.000.000

*Onder de materiële activa bevinden zich geen gronden welke in erfpacht zijn uitgegeven

De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bestaan met name uit

Investeringen PMI:

  • HOV projecten 't Gooi: € 10,7 miljoen
  • Wilhelminasluis: € 8,8 miljoen
  • Bruggen: Beatrixbrug (€ 4,2 mln.) Kogerpolderbrug (€ 5,7 mln.) en de brug Oudekerk (€ 3,4 mln.)
  • Diverse wegen waaronder: N244 (€ 17 mln.), N247 (€ 1,5 mln), N241 (€ 7,7 mln.), N236 (€ 1,2 mln.) en de N232 (€ 1,3 mln.)

Investeringen PMO

  • Bruggen: Leeghwaterbrug (€ 4,8 mln.), Beatrixbrug (€ 4,7 mln.), Kogerpolderbrug (€ 3,6 mln.) en de brug Oudekerk (€ 3 mln.)
  • Onderhoud diverse wegen: € 3 miljoen
  • Onderhoud vaarwegen: € 5,2 miljoen
  • Overige projecten: Machinerichtlijn (€ 2 miljoen) en 24-uurs brugbediening (€ 3,7 mln.)
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31