Toelichting op de balans

Activa

De provincie NH heeft alle bankrekeningen van de huisbankier ABNAMRO en de BNG in het stelsel van het schatkistbankieren. Dat betekent dat dagelijks alle saldi worden afgeroomd of aangevuld naar € 0,00.
Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2019

(1)

Drempelbedrag

5651

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                           161

                           161

                           202

                           161

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

                       5.489

                       5.489

                       5.448

                       5.489

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

                              -   

                              -   

                              -   

                              -   

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

               1.450.295

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

                   500.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

                   950.295

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

5651

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

                     14.507

                     14.664

                     18.605

                     14.834

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                           161

                           161

                           202

                           161

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31