Paragrafen

4.6 Grondbeleid

Met de nieuwe BBV- en accountantsregels worden de gronden, waarvan de provincie voornemens is die te verkopen, onder de voorraden op de balans gezet. Voor de gronden die hier onder vallen geldt dat er een binnen de organisatie afgestemd verkoopvoornemen is, er een taxatierapport of waardebepaling is opgemaakt én er een opdracht tot verkoop aan een makelaar of andere verkopende partij is gegeven. De boekwaarde van de gronden onder de Voorraad dient lager te liggen dan de marktwaarde. Als dit niet het geval is dient er een afwaardering plaats te vinden. In de huidige jaarrekening is dit niet aan de orde.
Uitgangspunten voor verkoop zijn transparantie, rechtmatigheid en marktconformiteit. Het verkoopbedrag wordt in principe bepaald op basis van een onafhankelijke taxatie. Dit is niet aan de orde als het object een zodanig lage waarde heeft dat een dergelijke taxatie qua kosten de waarde overstijgt. Van de uitgangspunten kan worden afgeweken als er met de verkoop een provinciaal doel is gediend.

Materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen)

Perceel

Boekwaarde per 31-12-2018

Mutaties in 2019

Boekwaarde per 31-12-2019

Oppervlakte ha

Materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen)

1. Bloemendalerpolder

€ 4.963.262

-€ 4.963.262

€ 0

n.v.t.

2. Zonneweide Jaagweg Koggenland (voorheen Distriport)

€ 7.300.000

€ 0

€ 7.300.000

112,2735

3. Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Anna Paulowna

€ 2.011.000

€ 0

€ 2.011.000

16,5988

4. Bergweg 30, Bloemendaal (in erfpacht gegeven)

€ 225.807

€ 0

€ 225.807

0,3082

5. Perceel Groetweg/Alkmaarseweg, Middenmeer (beoogd motorcrossterrein)

€ 650.000

-€ 650.000

€ 0

n.v.t.

6. Perceel Hoofdweg 511, Haarlemmermeer

€ 380.000

€ 0

€ 380.000

4,8000

7. Percelen Wieringen (aankoop in het kader van kavelruilingen)

€ 4.333.218

€ 0

€ 4.333.218

89,5162

8. SLP-zuid, Rijsenhout (voorheen percelen Kassengebied Rozenburg)

€ 9.362.512

€ 0

€ 9.362.512

13,4789

9. Perceel grond aan de Horndijk, Loosdrecht

€ 0

€ 170.000

€ 170.000

0,0705

Subtotaal

€ 29.225.799

-€ 5.443.262

€ 23.782.537

237,0461

Overige materiële vaste activa

10. Percelen voormalig Wieringerrandmeer

€ 5.937.723

-€ 146.193

€ 5.791.530

235,6275

11. Percelen voormalige beheergrondbank Laag-Holland

€ 1.341.061

€ 0

€ 1.341.061

129,8260

12. Percelen BBL

€ 8.724.160

-€ 547.864

€ 0

-

13. Percelen PASO

€ 17.738.826

-€ 60.995

€ 0

-

14. Strategische Gronden Groen (samenvoeging BBL & PASO per 31.12.2019)

€ 0

-€ 42.287

€ 25.811.840

1.359,1069

15. NNN eigendom

€ 0

€ 6.281.097

€ 6.281.097

82,6163

Subtotaal

€ 33.741.770

€ 5.483.758

€ 39.225.528

1.807,1767

Totalen

€ 62.967.569

€ 40.496

€ 63.008.065

2.044,2228

Voorraad

Omschrijving

Grond

Balans waarde

Taxatie waarde

Oppervlakte ha

Kamperkade 1

Strategische Gronden Groen

€ 19.902

€ 485.000

1,0758

Spaarndammerdijk 17 a te Spaarndam

Strategische Gronden Groen

€ 4.625

€ 46.000

0,2500

Dorpsstraat 667 Assendelft

Strategische Gronden Groen

€ 17.760

€ 116.000

0,9600

Polderweg 1 Hippolytushoef (erf)

Percelen voormalig Wieringerrandmeer

€ 12.978

€ 180.000

0,4395

Subtotaal

€ 55.265

€ 827.000

2,7253

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31