Paragrafen

4.6 Grondbeleid

Met het krediet 'Strategische grondaankopen' hebben PS het mogelijk gemaakt om, anticiperend op mogelijke ontwikkelingen ten behoeve van provinciale doelen, gronden aan te kopen. In 2016 hebben PS besloten om het krediet de komende 10 tot 15 jaar af te bouwen van € 97 miljoen naar € 20 miljoen, door een jaarlijkse bijstelling bij de jaarrekening. Per 31 december 2019 bestaat het krediet uit een bedrag van € 40 miljoen. Hiervan zit circa € 24 miljoen ‘vast’ in de (grond)eigendommen vermeld in de hiernavolgende tabel onder ‘materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen)’. De belangrijkste mutatie in 2019 betrof de verkoop van de provinciale eigendommen binnen de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder en het beoogde motorcrossterrein te Middenmeer.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31