Paragrafen

4.6 Grondbeleid

De provincie bezit circa 13.000 hectare grond. Circa 3.100 hectare van deze grond valt binnen de beheergrenzen van de provinciale (vaar)wegen en circa 7.200 hectare grond is in beheer gegeven aan PWN en Staatsbosbeheer via beheerovereenkomsten. Van de resterende 2.700 hectare grond is 1.880 hectare verpacht aan in totaal 226 agrariërs. Het overige deel bestaat grotendeels uit water en kleine percelen, bermen en overhoeken.
De provincie verhuurt circa 800 ligplaatsen en de grond onder 25 tankstations. Met de verhuur en verpachtingen ontvangt de provincie ongeveer € 2,9 miljoen per jaar.
Van het provinciaal grondbezit staat circa 1.950 hectare op de balans voor een totale boekwaarde van circa € 63 miljoen. In deze gronden maken wij een onderscheid tussen de strategische grondaankopen en de overige materiële vaste activa.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31