Paragrafen

4.3 Financiering

Een tweede belangrijke basis is de renteverwachting, die in 2019 ieder kwartaal is opgesteld met twee rentevisies van verschillende banken en treasuryspecialisten. Deze renteverwachting heeft de provincie geleerd dat de geraadpleegde instanties voor 2020 nog steeds zeer lage renteniveaus verwachten. Besloten is daarom om de vrijkomende deposito’s voorlopig op de rekening-courant te laten staan. Uitzettingen bij de schatkist leveren op peildatum 27 januari 2020 bij een deposito van 20 jaar slechts 0,1 % rente op. De provincie heeft eind 2019 bij de schatkist € 311,59 miljoen in rekening-courant staan.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31