Paragrafen

4.5 Verbonden partijen

21

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

2018

2019

Vestigingsplaats

Haarlem

Bijdrage Provincie NH

€ 0

Eigenaars-/ deelnemersbelang NH (%)

Eigen vermogen

Programma

Milieu (4.1.2)

Vreemd vermogen

Resultaat

Bestuurlijk belang

Lidmaatschap AB en DB.

Publiek doel

Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen.

Eventuele ontwikkelingen/risico's

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31