Paragrafen

4.5 Verbonden partijen

De volgende wijzigingen hebben in 2019 plaatsgevonden op het gebied van de verbonden partijen:

  • De provincie Noord-Holland is toegetreden tot Solaroad B.V. en is voor 40% aandeelhouder geworden.
  • De provincie is in 2019 lid geworden van de Coöperatieve vereniging samenwerkingsverband DOVA.
  • Provinciale Staten hebben in juli 2019 besloten om het eerste gedeelte van de derde tranche van de ophoging van het fondsvermogen van PDENH beschikbaar te stellen en in september 2019 het tweede gedeelte van de derde tranche waarmeehet fondsvermogen van PDENH opgehoogd is met €30 miljoen tot een totaal van € 85 miljoen.
  • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. heeft de aan haar verstrekte lening ad

€ 0,75 miljoen in zijn geheel afgelost.

  • Gedeputeerde Staten hebben in november besloten om tot ontbinding over te gaan van Ontwikkelingsfonds Duurzame Economie B.V. i.l., welke ontbinding naar verwachting afgerond zal zijn in april 2020.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31