8. Financiën en Bedrijfsvoering

Specificatie algemene dekkingsmiddelen, heffing vennootschapsbelasting en kosten overhead

LASTEN

BATEN

SALDO

Omschrijving

Ontwerp begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ontwerp begroting

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

1a. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

0

0

0

-204.157

-217.057

-218.384

-218.384

1b. Algemene uitkering (inclusief decentralisatie-uitkeringen)

0

0

0

-206.770

-188.408

-192.940

-192.940

1c. Dividend

0

0

0

-300

-20.821

-20.851

-20.851

1d. Saldo van de financieringsfunctie

0

0

9

-318

-318

-576

-568

1e. Overige algemene dekkingsmiddelen

5.487

4.469

-5.365

-7.311

-6.842

-7.145

-12.511

3. Vennootschapsbelasting

0

26

159

0

0

0

159

4. Overhead

61.587

70.003

71.676

0

0

-20

71.657

Totaal

67.074

74.498

66.479

-418.856

-433.446

-439.917

-373.438

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31