8. Financiën en Bedrijfsvoering

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

8.1.1

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 Belegging

8.1.1

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

 Belegging

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31