8. Financiën en Bedrijfsvoering

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 8

Financiën en Bedrijfsvoering

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

Lasten

67.074

74.498

66.479

8.019

Baten

-418.856

-433.446

-439.917

6.471

Saldo van baten en lasten

-351.782

-358.948

-373.438

14.489

Stortingen reserves

4.526

33.018

34.554

-1.537

Onttrekking reserves

-353.721

-481.925

-481.462

-463

Resultaat

-700.977

-807.856

-820.346

12.489

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31