5. Ruimte

5.2 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting

Prioriteiten

  • In 2013 is door GS besloten een bijdrage te leveren van € 10 miljoen aan de Stichting Leefbaarheidsfonds Schiphol voor het uitvoeren van maatregelen die de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol bevorderen. De uitkering van dit bedrag heeft in 2019 plaatsgevonden.
  • De provincie Noord-Holland heeft in 2019 prioriteit gegeven aan de ov knooppunten die bijdragen aan de prioriteiten vanuit de woningbouwopgave. Hierbij is ook gekeken naar opgaven vanuit bijvoorbeeld mobiliteit, economie, groen en klimaatadaptatie. Zo is onder andere samengewerkt aan sleutelgebieden Zaanstad, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk, Hoofddorp, Hilversum en Purmerend. Ook is samengewerkt aan de ontwikkeling van de knooppunten Alkmaar en Hoorn (versnellingsprojecten) en Heerhugowaard.
  • Er is intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de Averijhaven tot Energiehaven. Het opstellen van de Milieu Effect Rapportage voor de energiehaven is gestart.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31