2. Bereikbaarheid

2.3 In stand houden infrastructuur

Toelichting

Prioriteiten

 • Opstellen Nota infrastructurele kapitaalgoederen (NIKG)
  De NIKG zou eind 2019 worden aangeboden aan PS, maar heeft vertraging opgelopen. . De NIKG wordt naar verwachting medio 2020 ter besluitvorming aangeboden.
 • Afronding transitiefase van de laatste twee gebiedscontracten (5 en 6)
  De transitiefase van gebied 5 is afgerond. De transitiefase van gebied 6 is nog niet afgerond omdat de 0 meting nog niet gereed is.
 • Afronding project Leeghwaterbrug en afronding project brug Ouderkerk en N246-N244: trajectonderhoud en vervangen Beatrixbrug en Kogerpolderbrug.
  Niet volledig gerealiseerd. Zie ook de toelichting bij operationeel doel 2.3.2
 • Aansluiten bruggen en sluizen op de bediencentrale Heerhugowaard
  Er zijn in 2019 drie bruggen aangesloten op de bediencentrale.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31