7. Cultuur en Erfgoed

7.2 Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Toelichting

Prioriteiten
Ten aanzien van culturele infrastructuur heeft de provincie in 2019 ingezet op de volgende prioriteiten:

  • Het ontwikkelen van kennis en netwerk culturele infrastructuur;
  • Hetstimuleren van en participeren in regionale cultuurnetwerken;
  • Het Toegankelijk en bereikbaar houden van het provinciaal bibliotheeknetwerk;
  • Het Bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs door middel van matching van het programma cultuureducatie met kwaliteit met gemeenten en OCW.

Omgevingsfactoren
In juni 2019 heeft de Minister van OCW haar uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2021–2024 gepresenteerd. In het kader hiervan ondersteunt het Rijk regionale samenwerking in de vorm van proeftuinen. In 2019 heeft OCW één proeftuin in Noord-Holland (MRA) financieel ondersteund. 

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31