7. Cultuur en Erfgoed

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 7

Cultuur en Erfgoed

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

Lasten

17.549

15.951

13.600

2.351

Baten

-30

-30

-30

0

Saldo van baten en lasten

17.519

15.921

13.570

2.351

Stortingen reserves

15.013

14.831

14.831

0

Onttrekking reserves

-8.411

-8.733

-6.915

-1.818

Resultaat

24.121

22.019

21.486

533

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31