6. Groen

6.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Beleidsdoel 6.3

Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

6.3.1

Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

1.080

1.070

1.102

-32

6.3.2

Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen

842

900

843

56

6.3.3

Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

541

2.590

2.069

521

Totaal lasten

2.463

4.560

4.014

545

Totaal baten

-183

-187

-184

-3

Totaal saldo

2.280

4.373

3.830

542

Storting

6.3.3

Resv. cofinanciering Waddenzee

951

951

951

0

Onttrekking

6.3.3

Resv. cofinanciering Waddenzee

0

-1.765

-1.271

-494

Resultaat

3.231

3.559

3.510

49

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31