5. Ruimte

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

5.1.2

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol.

5.1.2

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Verbeteren leefkwaliteit Schipholregio.

5.2.3

Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Versterken van de internationale concurrentiepositie van het gebied.

5.3.1

Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Ontwikkeling haven en economie.

5.3.1

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Voorbereiding bouw hoge-flux reactor.

5.1.1

Zeestad Beheer B.V.

Stadsvernieuwing Den Helder

5.1.2

Zeestad C.V.

Stadsvernieuwing Den Helder

5.3.1

Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Marketing en acquisitie.

5.3.1

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)

Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied

5.3.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)

Ontwikkeling Economie

5.3.1

PolanenPark B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

5.3.1

PolanenPark C.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

5.3.1

Zeehaven IJ muiden N.V.

Ontwikkeling haven en economie

5.3.2

Life Sciences Fund Amsterdam B.V.

Ontwikkeling economie

5.3.2

Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V.

Stimuleren duurzame economie

5.3.2

Innovatiefonds Noord-Holland B.V.

Het beschikbaar stellen van financiering aan kleine en middelgrote ondernemingen teneinde (innovatieve) projecten te stimuleren binnen de provincie.

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31