5. Ruimte

5.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid

Toelichting

Prioriteiten

  • Actualiseren van de Provinciale Ruimtelijke Verordening
    Provinciale Staten hebben op 27 mei 2019 de laatste actualisatie van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld.
  • Voorbereiden van de Omgevingsverordening
    Er zijn in 2019 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd van de eerste integrale omgevingsverordening. Deze vervangt alle bestaande verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving.
  • Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit
    Zie voor de realisatie van deze prioriteit de toelichting bij OD 5.1.2
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31