5. Ruimte

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 5

Ruimte

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

Lasten

35.499

99.479

85.856

13.623

Baten

-17.199

-15.444

-16.862

1.418

Saldo van baten en lasten

18.300

84.035

68.994

15.041

Stortingen reserves

58.040

68.393

68.418

-26

Onttrekking reserves

-11.474

-49.930

-35.466

-14.464

Resultaat

64.866

102.498

101.947

551

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31