4. Milieu

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

4.1.2

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

4.1.2

Omgevingsdienst IJmond

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

4.1.2

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen.

4.1.2

N.V. Afvalzorg Holding

Efficiënt gebruik stortplaatsen

4.2.1

Alliander N.V.

Energievoorziening

4.2.1

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. in liquidatie (ODENH)

Stimulering duurzame energie en ontwikkeling economie

4.2.1

SolaRoad B.V.

Verduurzaming van de energiesector

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31