4. Milieu

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 4

Milieu

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

Lasten

43.507

57.712

54.110

3.602

Baten

-2.980

-3.485

-3.508

23

Saldo van baten en lasten

40.527

54.227

50.602

3.625

Stortingen reserves

19.381

39.993

40.537

-543

Onttrekking reserves

-3.106

-22.556

-14.274

-8.282

Resultaat

56.801

71.664

76.864

-5.201

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31