2. Bereikbaarheid

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

2.1.4

Beheersregeling Amstel

Beheer van de Amstel (het beheer van de Amstel is overgedragen van de provincie aan het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek).

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31