2. Bereikbaarheid

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 2

Bereikbaarheid

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

Lasten

218.565

234.126

175.835

58.291

Baten

-9.535

-18.570

-29.198

10.628

Saldo van baten en lasten

209.030

215.556

146.637

68.919

Stortingen reserves

462.067

620.588

606.496

14.092

Onttrekking reserves

-227.888

-332.384

-269.037

-63.347

Resultaat

443.209

503.760

484.097

19.663

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31