6. Groen

6.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Toelichting

Prioriteiten

  • Groen kapitaal
    Versterken van de samenwerking en uitbreiden van het netwerk. Binnen het Platform Groen Kapitaal zijn vele initiatieven ontplooid, zoals kenniscafés en groenlabs (zie 6.3.1, onderdeel Groen Kapitaal). Ook binnen het Groene Hart, Laag Holland, de Metropoolregio Amsterdam (zie 6.3.2) en het Waddengebied (6.3.3) is veel gedaan om de samenwerking tussen participerende partijen te verstevigen, te verbeteren en waar nodig opnieuw vorm te geven.
  • Betrekken bij groen
    Bijsturen en stabiliseren van het dalend aantal vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is in 2019 stabiel gebleven. Ten aanzien van het programma 'Betrekken bij Groen', dat in opdracht van de provincie wordt uitgevoerd door de natuurorganisaties, is een evaluatieonderzoek uitgevoerd (zie 6.3.1, onderdeel 'Betrekken bij Groen').

Omgevingsfactoren
Zie 6.1

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31