4. Milieu

4.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Beleidsdoel 4.2

Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

4.2.1

Bijdragen aan energietransitie

15.250

8.915

9.818

-903

4.2.2

Bijdragen aan transitie naar circulaire economie

1.113

1.043

1.010

33

4.2.3

Verduurzaming bestaande woningvoorraad stimuleren

153

8.304

8.087

217

Totaal lasten

16.516

18.262

18.915

-653

Totaal baten

-34

-196

162

Totaal saldo

16.516

18.228

18.719

-491

Storting

4.2.1

Resv. Energietransitie

4.785

25.099

25.116

-18

4.2.2

Resv. Circulaire economie

881

1.152

1.152

0

4.2.3

Resv. Verduurzaming bestaande woningvo

8.981

9.346

9.346

0

Onttrekking

4.2.1

Resv. Energietransitie

-1.200

-4.623

-2.908

-1.715

4.2.2

Resv. Circulaire economie

-495

-449

-465

16

4.2.3

Resv. Verduurzaming bestaande woningvo

0

-8.156

-7.952

-204

Resultaat

29.468

40.596

43.008

-2.412

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31