4. Milieu

4.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Toelichting

Prioriteiten

  • De provincie heeft in 2019 met name inspanningen gepleegd op de Regionale Energiestrategieën, warmte koude MRA en energietransitie Noordzeekanaalgebied. Het onderzoeksprogramma geothermie in de MRA is vertraagd, omdat het Rijk ervoor heeft gekozen te starten in Oost-Nederland.
  • De transitie naar een circulaire economie is gestimuleerd en gefaciliteerd door uitvoering van de Actieagenda, waarbij de noodzakelijke innovaties langs zes sporen vorm kregen.

Omgevingsfactoren
In 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld. Hierin zijn onder andere afspraken vastgelegd over de doelen voor de opwekking van hernieuwbare energie en het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31