3. Water

3.2 Benutten en beheren water

Beleidsdoel 3.2

Benutten en beheren water

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

3.2.1

Waterrecreatie stimuleren

223

3.055

2.415

640

3.2.2

Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

2.341

2.593

1.984

609

3.2.3

Schoon en voldoende grondwater bevorderen

919

640

597

43

Totaal lasten

3.483

6.288

4.996

1.292

Totaal baten

-1.835

-2.175

-1.587

-588

Totaal saldo

1.648

4.113

3.409

704

Storting

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

2.800

2.826

2.826

0

Onttrekking

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

0

-2.745

-2.127

-618

Resultaat

4.448

4.194

4.108

86

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31