3. Water

3.2 Benutten en beheren water

Toelichting

Prioriteiten

 • In 2019 zijn verschillende projecten in gang gezet voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze projecten worden in 2020 afgerond.
 • Voor grondwater is uitvoering gegeven aan de 'projecten Kaderrichtlijn Water'. Er zijn 22 projecten afgerond en 12 in uitvoering.
 • Voor waterrecreatie zette de provincie Noord-Holland in op de thema’s waarvoor middelen zijn gereserveerd vanuit de visie waterrecreatie zoals:
  • aquapunctuurpunten (benoemd en geselecteerd in de Visie op de Waterrecreatie 2030)
  • activiteiten in het kader van recreatief personenvervoer over water
  • nieuwe zwemplekken
  • investeringen die bijdragen aan economische ontwikkeling
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31