1. Openbaar bestuur

1.4 Representeren van het provinciaal bestuur

Beleidsdoel 1.4

Representeren van het provinciaal bestuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

1.4.1

Bestuurshandelingen communiceren

1.892

1.597

1.378

219

1.4.2

Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau

3.287

5.239

4.560

679

Totaal lasten

5.179

6.836

5.939

897

Totaal baten

-12

-15

-12

-3

Totaal saldo

5.167

6.821

5.927

894

Storting

1.4.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

0

0

0

0

Onttrekking

1.4.2

Resv. cofinanciering Europese projecten

-183

-2.770

-2.310

-460

Resultaat

4.984

4.051

3.616

435

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31