1. Openbaar bestuur

1.4 Representeren van het provinciaal bestuur

Toelichting

Prioriteiten

  • 2019 stond vooral in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen, de participatiecampagne voor en de aanstelling van de nieuwe commissaris van de Koning en de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Samen met de griffie is gewerkt aan opkomstbevordering voor de verkiezingen en is de communicatie rond de coalitievorming verzorgd.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31