2. Bereikbaarheid

2.5 OV waarborgen

Beleidsdoel 2.5

OV waarborgen

Lasten

Ontwerp
begroting 2019

Actuele
begroting 2019

Jaarrekening 2019

Bedrag verschil *

2.5.1

OV concessies beheren en verlenen

52.589

50.521

49.106

1.415

Totaal lasten

52.589

50.521

49.106

1.415

Totaal baten

-750

-750

Totaal saldo

52.589

49.771

49.106

665

Storting

2.5.1

Resv. Openbaar Vervoer projecten

50.308

53.936

53.186

750

Onttrekking

2.5.1

Resv. Openbaar Vervoer projecten

-62.257

-72.049

-70.661

-1.388

Resultaat

40.640

31.659

31.632

27

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31