6. Groen

6.2 Beheren van de groenstructuur

Toelichting

Prioriteiten
De begrote prioriteiten voor 2019 waren:

  1. Adequaat beheer: Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer (6.2.1), Beheer recreatiegebieden (6.2.2) en Faunabeheer (6.2.3, onderdeel Faunabeheer).
  2. Zorgvuldige uitvoering bevoegdheden Wet natuurbescherming (6.2.3).
  3. Omvang tegemoetkoming faunaschade terugbrengen naar niveau 2005 (6.2.4).

Voor de realisatie van de begrote prioriteiten voor 2019 wordt verwezen naar de toelichtingen bij de operationele doelen
Omgevingsfactoren
Zie 6.1

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31