Paragrafen

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De provincie Noord-Holland heeft verschillende panden in beheer. De meeste panden zijn in gebruik voor de huisvesting van medewerkers en/of opslag van eigendommen. De provincie verhuurt een klein deel van haar panden als winkel, dienstwoning of kantoor aan derden.

Het onderhoud aan de panden kan als volgt worden ingedeeld:

  • Planmatig onderhoud, dit betreft werkzaamheden volgens het meerjarenonderhoudsplan.
  • Niet-planmatig onderhoud, dit betreft storingen en niet geplande kleine onderhoudswerkzaamheden.

Onderhoud Planmatig onderhoud

Voor het planmatig (bouwkundig) onderhoud werken wij met een meerjarenonderhoudsplan. In 2017 zijn alle panden, die op dat moment in eigendom van de provincie waren, opnieuw geïnspecteerd. De gegevens van deze inspectie dienen als basis voor het meerjarenonderhoudsplan. Dit plan bevat het planmatig (bouwkundig) onderhoud aan de buitenzijde van de panden, zoals het schilderwerk, de vervanging of renovatie van daken en goten en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de terreinen (hekwerk, bestrating enzovoort). In dit plan is ook de periodieke vervanging van cv-installaties meegenomen.  
Voor zowel het planmatig als het niet-planmatig onderhoud van kantoor Houtplein 33, Dreef 1 en 3 en Huis van Hilde is gekozen voor het afsluiten van een 'maincontract' op basis van een prestatiecontract. Dit houdt in: één contract voor het onderhoud aan deze gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en glasbewassing van de buitengevels. Dit met als doel kwaliteitsverbetering, kostenverlaging, risicodeling en innovaties te bereiken of te initiëren.

Niet-planmatig onderhoud

Het niet-planmatig onderhoud omvat het noodzakelijke klein onderhoud aan de panden, dat deels structureel plaatsvindt (onderhoud aan cv’s, zonweringen, automatische deuren en tuin) en deels op ad-hoc basis (wanneer een onvolkomenheid wordt geconstateerd, en na melding van een storing of incidentele inspectie wordt uitgevoerd).

Uitvoering 2019

Het meerjarenonderhoudsplan hebben wij niet geheel volgens planning kunnen uitvoeren. Door een tekort aan personeel in de markt hebben wij enkele werkzaamheden door moeten schuiven naar 2020. In 2019 hebben diverse schilder- en herstelwerkzaamheden, liftonderhoud, stucwerk en het vervangen van gevels aan de paviljoens plaatsgevonden. Verder is de vloerbedekking in twee villa’s vervangen en zijn er nieuwe werkplekken ingericht. Voor het Houtplein hebben wij bestaande lichtpunten vervangen door LED-verlichting. Correctief onderhoud is volgens plan uitgevoerd met kleine herstelwerkzaamheden in onze kantoorpanden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2020 13:38:14 met de export van 05/25/2020 13:35:31